HANDLÍŘ, J. Gramatické systémy a syntaktická analýza založený na nich [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Meduna, Alexandr

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zámečníková, Eva

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 88447