AMBRUŠOVÁ, E. Detekce škodlivých domén pomocí analýzy DNS provozu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kováčik, Michal

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Žádník, Martin

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 88718