KALUS, J. Windows 8 aplikace pro prezentaci dat z webového API [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Milička, Martin

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Maršík, Lukáš

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 88602