KOVAŘÍK, D. Interaktivní simulátor pro grafy toku dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Charvát, Lukáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Smrčka, Aleš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 88459