HENEK, O. Proces zvýšení uživatelské spokojenosti internetového portálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kolář, Martin

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 88506