RICHTER, J. Echo-Based Distance Measurement on Mobile Phone [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Černocký, Jan

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Maršík, Lukáš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 88390