KLUSÁČEK, J. Aplikace metody Mean Normalized Stochastic Gradient Descent pro rozpoznávání řeči [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Pešán, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hradiš, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 88508