MAGDOLEN, M. Modifikace genetických algoritmů pro návrh celulárních automatů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Bidlo, Michal

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Vašíček, Zdeněk

Navrhovaná známka
E

eVSKP id 88837