TÁBI, R. Rozpoznání figur na šachovnici z fotografie na mobilním zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Sochor, Jakub

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Polok, Lukáš

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 88542