VESELÝ, M. Simulátor komplexního splátkového kalendáře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Samek, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Zbořil, František

Navrhovaná známka

eVSKP id 88519