HUBEIKA, V. Intersession Variability Compensation in Language and Speaker Identification [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Matějka, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Burget, Lukáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 25426