JEŽEK, M. Podpora snapshotu a rollbacku pro konfigurační soubory v distribuci Fedora [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Smrčka, Aleš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vojnar, Tomáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 25201