HURTEČÁK, L. E-learningový kurz autoškoly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Květoňová, Šárka

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Lukáš, Roman

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 25447