KRUTIŠ, T. Mikroblog pro týmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kajan, Rudolf

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Šolony, Marek

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 79330