JAROSCH, M. Klasifikace v proudu dat pomocí souboru klasifikátorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Hlosta, Martin

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Zendulka, Jaroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 79366