MÍCHAL, V. 3D video browser [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Štancl, Vít

Navrhovaná známka

eVSKP id 25794