PÁNIK, T. E-learningový systém pro výuku matematiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Štancl, Vít

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Herout, Adam

Navrhovaná známka

eVSKP id 26171