MALAČKA, O. Důvěra a reputace v distribuovaných systémech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Zbořil, František

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Samek, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 25633