DITTRICH, P. Zobrazování datové kostky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Hruška, Tomáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kupčík, Jan

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 25585