VOBR, V. Vícejazykový fonémový rozpoznávač [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Szőke, Igor

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Matějka, Pavel

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 15296