HRADIL, D. Hardwarová akcelerace šifrování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Kořenek, Jan

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Martínek, Tomáš

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 15272