LUŽA, R. Řízení chapadla robotického ramene [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Zbořil, František

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rozman, Jaroslav

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 42423