MARTÍNEK, R. Validace parametrů sítě založená na sledování síťového provozu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Žádník, Martin

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Veselý, Vladimír

Navrhovaná známka

eVSKP id 42489