ŽIŽKA, P. Stereoskopické řízení robota [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Žák, Pavel

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šolony, Marek

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 42859