VOGEL, I. Aplikace pro zpracování dat z oblasti evoluční biologie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Očenášek, Pavel

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Burgetová, Ivana

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 42374