HRDÝ, L. Automatické generování okrajové plochy kraniálního implantátu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Kršek, Přemysl

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bartoň, Radek

Navrhovaná známka

eVSKP id 34855