PAPEŽ, Z. Datová integrace mezi databázovými systémy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Ráb, Jaroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Ščuglík, František

Navrhovaná známka

eVSKP id 34960