HANÁK, O. Počítačová podpora pro mapování v terénu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrubý, Martin

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kočí, Radek

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 34817