HRANÁČ, J. Jazyky a překladače v počítačových hrách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Pavel

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zuzaňák, Jiří

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 34507