SOPUCH, Z. Modifikovaná syntaktická analýza [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Meduna, Alexandr

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rychnovský, Lukáš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 25500