ČERNÝ, M. Animace v 3D Studiu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Přibyl, Jaroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Žák, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 25848