ŠTĚPÁN, P. Výukový program pro demonstraci principu barev a barevných modelů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Kršek, Přemysl

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Jančík, Zdeněk

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 25809