KLEMENTOVÁ, M. Informační systém pro hru World of Warcraft [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Lukáš, Roman

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Koutný, Jiří

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 25903