HOLKOVIČ, M. Detekce identity na různých vrstvách architektury TCP/IP [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Polčák, Libor

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Matoušek, Petr

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 79251