HENRY, A. Interaktivní turistický průvodce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Horváth, Zsolt

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Szentandrási, István

Navrhovaná známka
E

eVSKP id 79447