ZIMA, Š. Nástroj pro odposlech obsahu komunikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Polčák, Libor

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kajan, Michal

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 78795