MEZÍRKA, M. Čtečka Braillova písma [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Maršík, Lukáš

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šolony, Marek

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 79041