NOVOTNÝ, O. Webová demonstrace lineární filtrace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Černocký, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bařina, David

Navrhovaná známka

eVSKP id 78550