LIŠKA, R. Vylepšení formátu JPEG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Bařina, David

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Polok, Lukáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 78655