KUBIŠ, J. Diagnostický terminál spalovacího motoru na Pocket PC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Růžička, Richard

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bidlo, Michal

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 24956