JAŠEK, P. E-learningový kurs pro výuku jazyka SQL [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Květoňová, Šárka

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Goldefus, Filip

Navrhovaná známka

eVSKP id 25385