MAREK, J. Editor časových diagramů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Vašíček, Zdeněk

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šimek, Václav

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 42437