BOREK, O. Kostra polygonálního modelu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Španěl, Michal

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kršek, Přemysl

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 42431