NAVRÁTIL, O. Program pro generování obrázkových křížovek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaštil, Jan

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pospíchal, Petr

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 42482