BUČKO, P. Čtečka obličejů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Juránek, Roman

Navrhovaná známka
E

eVSKP id 34519