PORČ, J. Algoritmy vyhledávání řetězců v textu a algoritmy rekurze v jazyce C [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Honzík, Jan M.

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Lukáš, Roman

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 15189