MIKULÁŠEK, J. Redakční a publikační systém [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Květoňová, Šárka

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Straka, Martin

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 14971