POPEK, M. Simulátor umělého života [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Martinek, David

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Grulich, Lukáš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 15050