ČIŽINSKÝ, V. Teploměr využívající platformu FITKit [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Vašíček, Zdeněk

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šimek, Václav

Navrhovaná známka

eVSKP id 15101