VESELÝ, K. Hybridní rozpoznávač izolovaných slov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Grézl, František

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Černocký, Jan

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 15102